Co nabízíme

Ubytování

Ubytování je uživatelům poskytováno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.

Stravování

V domově je pro uživatele zajištěno celodenní stravování se zásadami správné výživy, v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel denně.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov  poskytuje klientům ošetřovatelskou a zdravotní péči vlastními zaměstnanci.

O nás

Domov se zvláštním režimem Vital life je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Součástí domova je terasa a zahrada, kterou mohou uživatelé využívat k odpočinku.