Odborná a profesionální péče

Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci, kteří splňují požadavky zákona o sociálních službách a neustále si doplňují nové dovednosti v odborných kurzech a seminářích za účelem zkvalitňování péče o uživatele. Všichni noví pracovníci jsou zaškolováni.

 

Respektování potřeb uživatelů

Všichni zaměstnanci přistupují k našim uživatelům s respektem a úctou, respektují základní lidská práva uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobních údajů a dalších jejich potřeb.

 

Nestrannost

Ke všem uživatelům přistupujeme bez předsudků, nestranně a rovnoprávně.

 

Individuálnost

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Každý uživatel je pro nás jedinečná osobnost a plán péče připravujeme každému individuálně na míru. Každý uživatel má sestaven „Individuální plán“, který je vypracován na základě sociálního šetření a bližšího seznámení s uživatelem. V individuálním plánu si uživatel určuje průběh služby, individuální plán je s uživatelem aktualizován podle jeho potřeb a přání.

 

Diskrétnost

Dbáme na zachovávání diskrétnosti při jednání a zacházení s našimi uživateli a při zacházení se získanými informacemi, poskytnutými našimi uživateli.

 

Řádný průběh sociální služby

Máme písemně zpracovány standardy kvality sociální péče, metodické pokyny, směrnice, pracovní postupy, manuály, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby. Snažíme se, aby je všichni pracovníci znali a podle nich pracujeme.

 

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Na základě vnitřních pravidel chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením a vytváříme takové podmínky, aby tyto předsudky nevznikaly. Veřejnost je seznamována s děním v domově například prostřednictvím webových stránek, facebooku, článků a fotografií v novinách. Rodiny a veřejnost jsou zapojovány do dění v domově, například účastí na oslavách a akcích pořádaných domovem. V domově jsou pořádány pro širokou veřejnost dny otevřených dveří. Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově maximálně podporovány. Zaměstnanci se řídí a dodržují Etický kodex zaměstnanců v sociálních službách.