Základní činnosti služby:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f )sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Ubytování

Ubytování je uživatelům poskytováno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Jeden pokoj je třílůžkový. Pět pokojů má samostatné sociální zařízení. Pokoje jsou světlé, suché a s dostatečným denním světlem. Pokoje klientů jsou vybaveny standardním nábytkem a zařízením (postel, šatní skříň, noční stolek, jídelní stůl, židle, polička, lůžkoviny). Uživatel si může pokoj vybavit i vlastním drobným nábytkem a doplnit vlastními drobnými předměty jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, květiny apod.

Stravování

V domově je pro uživatele zajištěno celodenní stravování se zásadami správné výživy, v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel denně. Je možné objednat si stravu navíc. Strava se podává uživatelům v jídelně nebo přímo na pokojích. Při podávání stravy poskytují uživatelům podporu a pomoc zaměstnanci, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění dostatečného příjmu stravy a tekutin. Obědy dodává Domažlická nemocnice a.s. Jídelní lístek je umístěn na nástěnkách v prostorách domova. Uživatelé si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, vždy na týden dopředu u vedoucí úseku stravování (hospodářky). Pokud si uživatel nevybere, může využít služeb veřejného stravování, nebo si s dopomocí personálu samostatně jídlo připravit.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov poskytuje klientům ošetřovatelskou a zdravotní péči vlastními zaměstnanci. Pokud již nemůže klientovi poskytnout dostatečnou zdravotní péči, je klient na doporučení lékařky ošetřen u odborných lékařů nebo hospitalizován v nemocnici. Domov poskytuje uživatelům služeb dle svých možností a přístrojového vybavení také základní rehabilitační péči. Klientům je zanechána svobodná volba svého ošetřujícího lékaře. Pokud si uživatel požádá o registraci k lékaři, který dochází do domova, lékař uživateli při příchodu do domova provede vstupní prohlídku.