Vital life z.s.

Domov se zvláštním režimem (DZR)
IČO: 22906797
Sídlo: Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6

 

Provozovna: Trhanov 139, 345 33 Trhanov
+420 776 320 163
vitallife@centrum.cz
info@vital-life.eu

Mgr. Bc. Lucie Trněná, DiS.

+420 724 296 157