Certifikované pracoviště v péči o osoby s demencí

Certifikované pracoviště v péči o osoby s demencí

V průběhu roku 2023 jsme za podpory Nadace ČEZ absolvovali kurzy uceleného vzdělání pro pracovníky, kteří pracují s osobami s demencí. Jsme velice hrdí, že se nám na konci roku podařilo získat diplom Certifikované pracoviště v péči o osoby s demencí v bronzovém stupni od Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., spolu s bronzovou známkou kvality „Umíme to s demencí“, která pro nás znamená další posun k profesionalizaci a zkvalitnění služeb.