Domov Vital life poskytuje celoroční pobytovou službu.

Sociální služba je poskytována v zrekonstruované budově, která se nachází v klidném venkovském prostředí, kousek od lesa na okraji obce Hamr. Prostředí a podmínky pro poskytování služby v domově jsou v maximální možné míře přizpůsobovány potřebám klientů. V domově je podporován aktivní život uživatelů, k dispozici je společenská místnost, která slouží pro aktivizaci, volnočasové a zájmové aktivity. Společenská místnost Je vybavena pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří zde mohou trávit čas dle svého uvážení v příjemném a bezpečném prostředí za trvalé přítomnosti pečovatelky. K dispozici je též televizor, rádio a počítač s internetem. 

 

Svůj volný čas mohou klienti trávit podle svých představ nebo mohou využít některou z nabízených aktivit. Volnočasové aktivity organizuje aktivizační pracovnice. 

V pravidelných aktivitách nabízíme: cvičení, protahování, masáže, procházky, tvoření a vyrábění, zahrádka, předčítání knih, denního tisku a časopisů, sledování filmů, hraní společenských her, poslech hudby a zpívání, vaření, pečení, reminiscence, povídání si na různá témata nebo zapojení do běžných denních aktivit- pomoc v kuchyni, pomoc s prádlem, při úklidu. Uživatelé si sami zvažují, do kterých aktivit se zapojí.

 

V případě zájmu je uživatelům přístupná terasa s posezením a přilehlá zahrada, která sousedí s loukou a lesem, kam je možné chodit na procházky.

 

Poslání domova

Posláním je umožnit dospělým osobám a seniorům se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prožít plnohodnotný, důstojný a dle jejich přání aktivní život.

Cíle domova

Cílem domova Vital life je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytvořit uživatelům služby příjemné a důstojné prostředí. Dalším cílem služby je dodržování základních lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.