Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opakovaně podpořil naši organizaci

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opakovaně podpořil naši organizaci

Je nám velikou ctí, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové opakovaně podpořil naši organizaci. Za poskytnuté finanční prostředky byl zajištěn akreditovaný kurz – Paliativní péče v kontextu s potřebami umírajících a doprovázejících, který měl pro naše zaměstnance významný přínos.

Mnohokrát děkujeme, pro náš malý domov, rodinného typu Vaše pomoc opravdu hodně znamená.

„PODPOŘENO Z PROGRAMU VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ“